חשיבות ההסתכלות ההוליסטית על הנכסים

 
גיל הפרישה מהווה נקודת זמן קריטית בחיי האדם, שמסמלת את תחילתה של תקופה חדשה וארוכה. בתקופה זו האדם אינו מתפרנס ונדרש להישען על מקורות השקעה וחיסכון שנצברו במהלך חייו. ואולם, בחברה ובשוק כאחד קיימת נטייה להפריד בין התחום הפנסיוני והפיננסי,  ומרבית הגופים במשק מתמחים רק באחד משניהם. גישה זו אינה ממצה את האפשרויות העומדות בפני המשפחה והפרט, במיוחד נכון הדבר לקראת פרישה לגמלאות. על כן, מומלץ לאתר ולבחור במי שפועל מתוך גישה הוליסטית ומתקדמת, המספקת מענה מלא לצרכי הלקוח.
 
ההבדל בין פיננסי לפנסיוני
 
על מנת להבין את חשיבותה של הגישה ההוליסטית, יש לעמוד תחילה על ההבדלים המרכזיים שבין שני התחומים:
  • היבטים פנסיוניים - עוסקים בכל הקשור לתוכניות חיסכון פנסיונית כדוגמת קרנות פנסיה וקופות גמל, אפשרויות ההשקעה ומימוש הכספים, והיבטי המיסוי שלהם.
  • הבייטים פיננסים - עוסקים בפן הפיננסי של הלקוח, לרבות תוכניות השקעה ופיקדונות בבנקים, כסף נזיל, תיקי השקעות, נכסים ורכוש, נדל"ן ופוליסות ביטוח.
 
נחיצות גישה הוליסטית בתכנון פרישה
 
חשוב להבין כי מרבית אפשרויות ההכנסה בתקופת הפנסיה אינן מסתכמות בתוכניות ייעודיות למטרה זו. כמעט כל אדם מחזיק במקורות פיננסיים נוספים, אותם חשוב להכיר ולתכנן לצורך שילוב ומימוש מיטבי. כלומר, הראייה ההוליסטית מעניקה תמונת מצב מקיפה ומלאה, שמאפשרת לתכנן באופן ריאלי ומדויק את המצב הכלכלי בעת הפרישה. יש לציין כי התכנון ייקח בחשבון גם את צרכי ורצונות האדם, רמת החיים ותוכניות מבוקשות לתקופת הפרישה. כל זאת, ביחס להוצאות הנחוצות והנדרשות  בגיל זה כגון עלויות הדיור, תשלומי מיסים, הוצאות בריאות סיעוד וכיוצא בזה. מעבר לכך, התכנון ההוליסטי גם בוחן וממפה נקודות ומצבי סיכון בטווח הארוך עד הגעה לגיל פרישה, בין אם אובדן כושר עבודה, פטירת בן זוג, נכות, מחלות, מצב סיעודי זמני או קבוע, ושינויים במצב המשק.  בעזרת הנותנים אלו ונוספים ניתן לתכנן ולבנות גישת התנהלות לטווח הארוך, עם מספר אלטרנטיבות פעולה בהתאם להתרחשויות שונים בחיי האדם. 
 
תכנון הוליסטי לטווח הארוך
 
יש להבין כי בעידן בו תוחלת החיים רק הולכת עולה, אין עוד צורך למכור מוצר פנסיוני שכולם מבינים את נחיצותו. מה שדרוש לציבור המעוניין לשמר את איכות חייו, הוא שירות המתמקד בצרכי האדם המקיפים בטווח הארוך, ולאו דווקא במוצר עצמו. השינוי בתפיסה ניכר למעשה בכל העולם המערבי, ומתחיל לחלחל גם לחברה הישראלית. הישראלים מבינים שפרישה נכונה דורשת היערכות מוקדמת, ליווי מקצועי מתמשך והתאמה לשינויים במצבם של הפרט והמשק. יתר על כן, התכנון ההוליסטי יספק מענה לטווח הארוך לא רק לצרכי הפרישה, אלא לכלל צרכיו הפיננסיים של האדם במהלך חייו.