להשקיע בחוכמה את כספי הפנסיה

 
לפני היציאה לטיול בחו"ל אתם בוודאי מתכננים מראש כל פרט, למרות שמדובר בתקופה קצרה יחסית של מספר ימים או שבועות. מאידך, כספי הפנסיה שאתם חוסכים לגמלאות ישתרעו על פני שנים רבות ולמעשה לשארית חייכם. האם אתם מקדישים להם לפחות את תשומת הלב שהקדשתם לטיול השנתי? אם לא, חשוב להבין ולהטמיע את העובדה שפרישה לגמלאות הינה אחד השינויים המהותיים בחייו של אדם, המשפיע על כל אורחותיו בצורה עמוקה.  על מנת שהשינוי יעבור על הצד הקל וטוב ביותר חשוב לתכננו מראש באופן מוקפד ומקצועי.
 
תכנון מפנסיוני - החלטות ארוכות טווח
 
בחברה הסוגדת לצעירים, רבים מאיתנו מעדיפים להדחיק את המחשבה על הזקנה. הדבר נכון במיוחד בגילאי 30 או 40 בהם הפרישה לגמלאות מהווה עדיין סיטואציה רחוקה ומנוכרת. למעשה, רבים בציבור נזכרים בכך רק בגילאי ה- 50 ומעלה, ורק בדיעבד מבינים את הטעות בגישתם לחיים. אמנם גם בגיל מתקדם ניתן להשפיע ולעצב את התכנון הפנסיוני, אך במידה פחותה יותר מאשר בגילאים מוקדמים. לכן, על מנת שלא להתחרט וכדי שתוכלו למצות את מלוא איכות החיים בגיל השלישי, חשוב להתחיל את תכנון הפרישה בגיל מוקדם. יש להבין כי חסכון פנסיוני הוא למעשה חיסכון ארוך טווח, שניתן וחשוב לתכננו ולשנותו לאורך כל תקופת החיים. השינויים מושפעים בין היתר מרמת הכנסה והחיים, הרגלי צריכה, תנאי והגדרות מיסוי, מצב משפחתי ותעסוקתי, רצונות אישיים, וצרכים רפואיים, סיעודיים ובריאותיים. את כל נתונים הללו חשוב להכיר, להבין ולהגדיר כדי שתוכלו לבחור בנתיב ההשקעה הנכון עבורכם.
 
תכנון מקורות השקעה וחיסכון פנסיוני
 
חיסכון והשקעה למטרות פרישה ניתן להשיג ולממש ממקורות שונים, ועל מנת לבחור באפשרות המתאימה לכם חשוב להכירם ולהבין את משמעותם. לפניכם מספר דוגמאות:
  • פוליסות ביטוח – יש להגדיר כל תוכנית ביטוח מבחינת פיצויים, הצמדה למדד, תגמולים, חיסכון שכיר או עצמאי, וכן אפשרות וכדאיות המימוש כקצבה חודשית או כסכום חד פעמי. אם קיים בפוליסת הביטוח מקדם המרה לחסכון פנסיוני, יש לממש קודם כל את המסלולים בעלי מקדם ההמרה הנמוך יותר.   
  • קרנות פנסיה חדשות - בעלות מקדם המרה שאינו מובטח או קבוע, מה שדורש בחינה של גובה קצבת פנסיה מתקבלת, והחלטה אם להשאירה או לבצע היוון מלא או חלקי של כספי הקרן.
  • קרנות פנסיה ותיקות - יש להבין את גובה הקצבה הניתנת, ולבחון אפשרות היוון מלא או חלקי בהתחשב במיסוי עליה.
  • זכויות נוספות מהמעביד - כוללות קבלת פיצויי פיטורין גם מקרן הפנסיה, פדיון של ימי מחלה, מענקי פרישה ומענקים נוספים.
  • קופות גמל - דורשות בחינה של הסכום האפשרי למשיכה חד פעמית, לעומת סכומים המיועדים לקבלה כקצבה חודשית. כמו כן, יש לשקול כדאיות מיסוי עבור פדיית כספי הקרן והפקדתם בתוכנית פנסיונית חודשית אחרת. יש לציין כי קיימת אפשרות להמשיך ולחסוך את כספי הקרן גם לאחר היציאה לפנסיה.
  • מקורת פיננסיים אחרים - מהווים חלק ממכלול ההכנסה בתקופת הפרישה, כדוגמת תוכניות חיסכון , נכסים ורכוש, השקעות נדל"ן והשקעות בשוק ההון.